Pro komerční i rekreační účely

Nadstandartní vybavení inženýrskými sítěmi, k dispozici rozsáhlé zpevněné plochy v majetku obce.